Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo spam quá nhiều, viết chữ hoa 17/04/2015 27/04/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần