Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Chữ ký spam 29/04/2022 13/05/2022
lamnguyenphu Cố tình vi phạm quy định diễn đàn 01/02/2021 02/02/2021
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần