Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo Vi phạm quy định của diễn đàn, spam 03/05/2015 Never 05/08/2015
zin_meo spam 26/04/2015 29/04/2015
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 30/12/2014 06/01/2015
GBlock Lập topic spam 07/11/2014 09/11/2014
warren Spam 25/08/2014 25/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 4 lần