Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Spam quảng cáo 01/08/2022 01/02/2023
warren Quảng cáo thông tin cá nhân 23/06/2022 23/07/2022
warren Chữ ký spam 02/05/2022 02/06/2022
DHA Dùng nhiều nicks tung hứng pr lệch nội dung ttck 20/05/2020 Never 03/06/2020
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần