Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
warren Nội dung nghèo nàn 29/01/2015 02/02/2015
warren Tiêu đề không hợp lệ 18/01/2015 25/01/2015
rongdo007 Vi phạm quy định của diễn đàn 30/12/2014 02/01/2015
rongdo007 Spam 28/11/2014 01/12/2014
warren Tiêu đề không hợp lệ 03/10/2014 10/10/2014
warren Chữ hoa 11/09/2014 18/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần