Diễn đàn chứng khoán F319.com

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
zin_meo gây sự cãi chửi nhau, ảnh hưởng diễn đàn 03/07/2015 10/07/2015
zin_meo spam ngôn từ ko phù hợp 07/06/2015 12/06/2015
zin_meo chửi nhau 24/05/2015 29/05/2015
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần