Điểm danh hiệu

 1. 1

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.

 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 3. 5

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 4. 10

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 5. 10

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 6. 15

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 7. 20

  Nhiệt huyết

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!

 8. 20

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 9. 30

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.