Điểm thưởng dành cho BGR

 1. 20
  Thưởng vào: 05/07/2023

  Nhiệt huyết

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!

 2. 30
  Thưởng vào: 23/09/2022

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 3. 20
  Thưởng vào: 30/08/2022

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 4. 10
  Thưởng vào: 30/08/2022

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 5. 15
  Thưởng vào: 14/08/2022

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 6. 5
  Thưởng vào: 12/08/2022

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 7. 10
  Thưởng vào: 22/07/2022

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 8. 2
  Thưởng vào: 20/07/2022

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 9. 1
  Thưởng vào: 20/07/2022

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.