Điểm thưởng dành cho Doan9127

 1. 20
  Thưởng vào: 23/05/2022

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 2. 15
  Thưởng vào: 18/10/2021

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 3. 10
  Thưởng vào: 29/07/2021

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 4. 10
  Thưởng vào: 26/05/2021

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 5. 5
  Thưởng vào: 11/03/2021

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 6. 2
  Thưởng vào: 05/03/2021

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 7. 1
  Thưởng vào: 05/03/2021

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.