Điểm thưởng dành cho f3192006

 1. 30
  Thưởng vào: 29/08/2017

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 12/08/2017

  Nhiệt huyết

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!

 3. 20
  Thưởng vào: 22/05/2017

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 4. 15
  Thưởng vào: 13/03/2017

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 5. 10
  Thưởng vào: 10/07/2016

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 6. 2
  Thưởng vào: 14/01/2015

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 7. 10
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 8. 5
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 9. 1
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.