Điểm thưởng dành cho ghost1989

 1. 10
  Thưởng vào: 22/09/2016

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 5
  Thưởng vào: 08/09/2016

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 3. 2
  Thưởng vào: 06/09/2016

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 4. 1
  Thưởng vào: 05/09/2016

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.