haint85's Recent Activity

  1. haint85 đã loan bài viết của ShadowKnjght trong chủ đề DPG siêu cổ trong mùa downtrend

    Tí cắn lưỡi, may coa tí thép với gỗ nó đỡ vật. Ôi tủi thân ghê gớm :((

    19/02/2024 lúc 20:44