Điểm thưởng dành cho ISE_Pimco

 1. 30
  Thưởng vào: 29/03/2022

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 30/06/2019

  Nhiệt huyết

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!

 3. 20
  Thưởng vào: 12/09/2018

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 4. 15
  Thưởng vào: 24/02/2018

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 5. 10
  Thưởng vào: 03/11/2017

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 6. 10
  Thưởng vào: 11/05/2017

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 7. 5
  Thưởng vào: 27/04/2017

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 8. 2
  Thưởng vào: 15/12/2014

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 9. 1
  Thưởng vào: 15/12/2014

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.