lucthien's Recent Activity

  1. lucthien đã loan bài viết của lucthien trong chủ đề Pháp lý dự án Đại Phước đã xong: NLG-DIG bắt đầu book LN bán dự án ngon lành!!!!!

    Trong đó, gói thầu CW1 xây dựng cầu Nhơn Trạch được khởi công vào tháng 8-2022, thời gian hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 8-2025. Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu đang tập trung triển khai thi công với quyết tâm rút ngắn tiến độ 4 tháng, hoàn thành...

    12/07/2024 lúc 21:33