Điểm thưởng dành cho lumia

 1. 30
  Thưởng vào: 04/08/2016

  Bạn là người nổi tiếng

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Thưởng vào: 20/04/2016

  Nhiệt huyết

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!

 3. 20
  Thưởng vào: 04/07/2014

  Họ rất yêu mến bạn

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 4. 15
  Thưởng vào: 21/04/2014

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 5. 10
  Thưởng vào: 23/03/2014

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 6. 10
  Thưởng vào: 22/03/2014

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 7. 5
  Thưởng vào: 19/03/2014

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 8. 2
  Thưởng vào: 03/03/2014

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 9. 1
  Thưởng vào: 03/03/2014

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.