Điểm thưởng dành cho nqd93cn

 1. 15
  Thưởng vào: 27/10/2022

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 2. 10
  Thưởng vào: 31/07/2021

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 3. 5
  Thưởng vào: 28/12/2020

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 4. 2
  Thưởng vào: 06/07/2018

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 5. 1
  Thưởng vào: 06/07/2018

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.