Điểm thưởng dành cho nqd93cn

 1. 10
  Thưởng vào: 18/04/2024

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 15
  Thưởng vào: 27/10/2022

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 3. 10
  Thưởng vào: 31/07/2021

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 4. 5
  Thưởng vào: 28/12/2020

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 5. 2
  Thưởng vào: 06/07/2018

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 6. 1
  Thưởng vào: 06/07/2018

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.