Điểm thưởng dành cho PakLieu

 1. 10
  Thưởng vào: 30/03/2022

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 2. 2
  Thưởng vào: 07/01/2014

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 3. 20
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Nhiệt huyết

  1000 bài viết? Ấn tượng quá!

 4. 10
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 5. 5
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 6. 1
  Thưởng vào: 21/12/2013

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.