Recent Content by viethungceo

 1. viethungceo
  VN30 xanh
  Đăng bởi: viethungceo, 18/01/2022 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 2. viethungceo
 3. viethungceo
 4. viethungceo
 5. viethungceo
 6. viethungceo
 7. viethungceo
  xanh
  Đăng bởi: viethungceo, 26/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 8. viethungceo
  23.45 số đẹp
  Đăng bởi: viethungceo, 17/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 9. viethungceo
  ATC lại hay
  Đăng bởi: viethungceo, 17/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. viethungceo
  HPG hay.
  Đăng bởi: viethungceo, 17/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 11. viethungceo
  xong!
  Đăng bởi: viethungceo, 17/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 12. viethungceo
  TCB hỗ trợ cứng 22.
  Đăng bởi: viethungceo, 11/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 13. viethungceo
  Ai đã vào hàng?
  Đăng bởi: viethungceo, 10/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 14. viethungceo
  Múa lệnh 22.4 kinh
  Đăng bởi: viethungceo, 10/11/2020 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 15. viethungceo